“ภาพถ่ายเก่า”บูรณะวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ชม “ภาพถ่ายเก่า” วัดศรีชุม ขณะทำการบูรณะทางโบราณคดี  มณฑปวัดศรีชุม เมื่อราวปี พ.ศ.2496-2499 หรือตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลยสงคราม

อันเป็นระยะเวลาของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ได้มีการบูรณะวัดศรีชุมเป็นการใหญ่ มีการซ่อมแซมพระพระพุทธรูป (พระอจนะ) โดยอาจารย์เขียน ยิ้มศิริ เป็นผู้เขียนแบบ ตามแบบอย่างพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย และได้ว่าจ้าง นายบุญธรรม พูลสวัสดิ์ เป็นช่างฝีมืองานบูรณะ

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย]

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป