“งานของราษฎร์ งานของชาติ”- จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์

ภาพจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขณะกำลังใช้เครื่องตัดหญ้า พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ “งานของราษฎร์ งานของชาติ” (ภาพจาก “ประมวลสุนทรพจน์ของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔” พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส พ.ศ. ๒๕๐๗) 

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกคนที่ 11 ของประเทศไทย ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2502 ถึง 8 ธันวาคม 2506 เจ้าของคำพูด “พบกันใหม่เมื่อชาติต้องการ” และ “ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”