“ส่งสายตาให้กันปิ๊งๆๆ” ^^

จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

“ส่งสายตาให้กันปิ๊งๆๆ” จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ วาดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป