“แอปเปิ้ลฟูจิ” จริงๆ นะครับ

“แอปเปิ้ลฟูจิ” ณ แผงขายผลไม้ในตลาดแห่งหนึ่ง.