นางสาวไทยคนแรก หญิงสาวที่สวยสุดในประเทศเมื่อพ.ศ.2477

ในปี พ.ศ. 2477 กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด “น … อ่านเพิ่มเติม นางสาวไทยคนแรก หญิงสาวที่สวยสุดในประเทศเมื่อพ.ศ.2477