สาวสองยุค

ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง