เจ้าป่า!!!! แฮร่

“เจ้าป่า” ภาพถ่ายโดย ชนาธิป ไชยเหล็ก (คอลัมน์ “รูปกับนาม” ศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2559) เจ้าป่าจริง ๆ นะแฮร่!!!