‘รำเพยจรัสแสง’ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนักเรียนเก่า ‘โรงเรียนเทพศิรินทร์’ ผู้เป็นต้นแบบ-แรงบันดาลใจของลูกแม่รำเพย

‘โรงเรียนเทพศิรินทร์’ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาชายล้วนขนาดใหญ่ และมีความเก่าแก่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2428 ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง และจะเป็นรากฐานในการปรับปรุงประเทศต่อไป

พระองค์จึงได้ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นมา โดยมีสีประจำโรงเรียนคือ สีเขียว-เหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพฤหัสบดี ทั้งยังเป็นวันประสูติของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี รวมถึงเป็นสีของใบและดอกของต้นรำเพย ที่เป็นพระนามเดิมของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี คือ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ ด้วยเหตุนี้ ดอกรำเพย จึงถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียนเทพศิรินทร์จวบจนถึงปัจจุบัน

นักเรียนเทพศิรินทร์ ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

ทั้งนี้ โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้มีการปลูกฝังให้นักเรียนชายทุกคน ต้องมีความเป็น ‘สุภาพบุรุษ’ ซึ่งหมายถึง ชายที่มีกิริยาวาจาเรียบร้อย รู้กาลเทศะ และมีคุณธรรม เมื่อนำมาผนวกกับคำว่า ‘แม่รำเพย’ ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชชนนีในรัชกาลที่ 5 ผู้เป็นศูนย์รวมจิตใจของนักเรียนเทพศิรินทร์ทุกคน จึงขนานนามตัวเองว่าเป็น ‘ลูกแม่รำเพย’ นั่นเอง

ดังนั้น คำว่า ‘สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย’ จึงมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบคำนี้แก่นักเรียนเก่าผู้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเทพศิรินทร์

จนเป็นที่มาของการจัดงานมอบรางวัล ‘รำเพยจรัสแสง’ ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ และคุณงามความดีแก่โรงเรียนและประเทศชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรีและประธานมนตรีเทพศิรินทร์ เป็นประธานในพิธี ทั้งยังเป็นนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ที่เคยเป็นผู้ได้รับรางวัล รำเพยจรัสแสง อีกด้วย

โดยงานในปีนี้ จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมาในรูปแบบ Black Tie ซึ่งมีสุภาพบุรุษที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติด้วยกันทั้งหมด 17 คน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี, นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง และนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นต้น นับเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นโรงเรียนที่ผลิตบุคลากรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพออกสู่สังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

โล่รางวัล ‘รำเพยจรัสแสง’
โล่รางวัล ‘รำเพยจรัสแสง’

ซึ่งการจัดงานมอบรางวัล ‘รำเพยจรัสแสง’ ประจำปี 2565 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. ที่สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ถือได้ว่า ‘รำเพยจรัสแสง’ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติของชาวเทพศิรินทร์ ที่จัดขึ้นเพื่อเชิดชูนักเรียนเก่าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดี รวมถึงสร้างชื่อเสียงซึ่งไม่เพียงแต่ให้คืนกลับมายังโรงเรียนเท่านั้น แต่เป็นการประพฤติตนที่มีการเสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ให้สมกับคำว่า ‘สุภาพบุรุษลูกแม่รำเพย’