เชือกฉุดชัก “พระมหาพิชัยราชรถ” ใช้เชือกมะนิลาฉุดชักเป็นครั้งแรก

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ อาคารขยายแบบ โรงงานต่อเรือเหล็ก กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ เยี่ยมชมการจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พลเรือโท ทินกร ตัณฑากาศ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับและนำชม

การจัดทำเชือกฉุดชักราชรถ ๖ องค์และเกรินบันไดนาค แบ่งเป็น ๒ ชุด คือ ชุดซ้อม ใช้ในการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักราชรถ ซึ่งจัดทำเสร็จแล้วและได้ส่งมอบให้กรมสรรพาวุธใช้ในการซ้อมแล้ว ส่วนอีกหนึ่งชุด คือ ชุดจริง สำหรับงานพระราชพิธีฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม และจะส่งมอบให้กรมสรรพาวุธใช้ซ้อมใหญ่ในช่วงต้นเดือนตุลาคม

สำหรับเชือกที่ใช้ฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถที่มีน้ำหนักมากกว่าราชรถองค์อื่น จะใช้เชือกมะนิลาฉุดชักเป็นครั้งแรก เพราะเป็นเชือกที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ มีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง มีความมันเงา เหนียว และแข็งแรง ห่อหุ้มด้วยผ้าสีแดง ส่วนเชือกฉุดชักราชรถองค์อื่นใช้เชือกไนลอนตามแบบพระราชพิธีที่เคยมีมา ซึ่งทั้งหมดจัดทำโดยเจ้าหน้าที่กรมอู่ทหารเรือที่มีความชำนาญงานในลักษณะนี้ กรมศิลปากรจึงได้มอบหมายให้กรมอู่ทหารเรือเป็นผู้จัดทำ ทุกขั้นตอนเน้นความสวยงามถูกต้องตามโบราณราชประเพณี ซึ่งการจัดทำมีความคืบหน้าไปร้อยละ ๘๐

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]