กรมศิลปากรรับมอบราชรถปืนใหญ่ พร้อมประดับตกแต่งในส่วนงานศิลปกรรม

วันศุกร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ที่ โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พลตรี ศรชัย กาญจนสูตร รองเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก และพ.อ.นพรัตน์ นาคจันทึก ผอ.กรซย. ศซส.สพ.ทบ ทำการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้กับกรมศิลปากร เพื่อทำการประดับตกแต่งงานในส่วนของงานศิลปกรรม โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางรัชนก โคจรานนท์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และนายชรินทร์ ฉายอรุณ หัวหน้ากลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม้ประณีต สำนักช่างสิบหมู่ ร่วมรับมอบ

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]