งามสง่างดงามสมพระเกียรติ “ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ” ผู้ปั้นปรับแก้ไขลบโลโก้แล้ว

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เกิดกรณีการแสดงความคิดเห็นต่องานประติมากรรม “ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ” ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานปั้น และประติมากรผู้ปั้นได้มีการนำแนวคิดประติมากรรมร่วมสมัย โดยได้นำโลโก้ แอปเปิ้ล กูเกิ้ล และเฟซบุ๊ก มาใส่ในชิ้นงานจนเกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ อาทิ ข่าว [“เหมาะ –ไม่เหมาะ” ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ กับการประดับโลโก้ฝรั่ง “Apple Google Facebook” https://www.silpa-mag.com/club/news/article_8852] หลังเกิดกระแสการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างมากมาย ทางประติมากรผู้ปั้นครุฑได้น้อมรับความคิดเห็น และได้มีการปรับแก้ไขลบโลโก้ทั้ง 3 แบบ ออกไปหมดแล้ว คงเหลือไว้แต่ความงามสง่างดงามของประติมากรรมครุฑตามแบบโบราณราชประเพณีเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอชื่นชมในฝีมือของประติมากรผู้ปั้นจากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร อนึ่งกรมศิลปากรชี้แจงว่าประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศต้องงดงาม สมพระเกียรติยศ

งดงามสมพระเกียรติ “ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ” ได้แก้ไขลบโลโก้แล้ว (ขอบคุณภาพจาก Oakzx Krinchai)
ข่าวกรมศิลปากรชี้แจงว่าประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศต้องงดงาม สมพระเกียรติยศ

“ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ” งดงามสมพระเกียรติ (ขอบคุณภาพจาก Siam Love Wiriya)