“เหมาะ –ไม่เหมาะ” ครุฑยืนประดับพระเมรุมาศ กับการประดับโลโก้ฝรั่ง “Apple Google Facebook”

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เพจ Facebook : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงเผยแพร่ภาพครุฑยืนประดับพระเมรุมาศในอัลบั้ม: “ครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ สื่อความร่วมสมัย” โดยที่ประติมากรผู้ปั้นครุฑได้กล่าวถึงแนวคิดและที่มาในการปั้นครั้งนี้ว่า ครุฑยืนมีความสูง 2 เมตรเป็นประติมากรรมร่วมสมัย ที่ได้ถ่ายทอดแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้บนปีกของครุฑทั้ง 2 ข้าง และหัวเข็มขัด ด้วยการใส่โลโก้ Apple Google Facebook เพื่อสื่อถึงความทันสมัยและความเป็นสากลในองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันเป็นศาสตร์พระราชาที่สามารถนำมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับพสกนิกรของพระองค์ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ : ข่าวโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ครุฑยืน ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ สูง 2 เมตร ประดับโลโก้ Apple ที่ปีกขวา, Google ที่ปีกซ้าย และ Facebook ที่หัวเข็มขัด สื่อถึงความร่วมสมัยและความเป็นสากลในองค์ความรู้ของในหลวงรัชกาลที่ 9
ปีกขวาของครุฑยืน ประดับโลโก้ Apple
ปีกซ้ายของครุฑยืน ประดับโลโก้ Google
หัวเข็มขัดของครุฑยืน ประดับโลโก้ Facebook

[ขอบคุณภาพจากเพจ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในอัลบั้ม “ครุฑยืน ประดับพระเมรุมาศ สื่อความร่วมสมัย”]