พิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ กรมศิลปากรพร้อมประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรมสรรพาวุธทหารบก นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วย พลโท อาวุธ เอมวงศ์ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ร่วมพิธีลงนามและรับมอบราชรถปืนใหญ่ทั้งองค์จริงและองค์สำรอง ที่จะใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้จัดสร้างและบูรณะ ขณะนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และส่งมอบให้กับกรมศิลปากร โดยราชรถทั้งสององค์จะนำไปไว้ที่โรงราชรถ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อให้ช่างได้ประดับตกแต่งในส่วนของงานศิลปกรรมอย่างสมพระเกียรติต่อไป


[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]