ภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นำคณะสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งมีความคืบหน้าไปโดยลำดับ ดังนี้

โครงสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ ๘๕ % พร้อมติดตั้งชั้นเชิงกลอนและเรือนยอดบุษบกทั้ง ๙ ยอดเรียบร้อยแล้ว

การก่อสร้างพระเมรุมาศในภาพรวมคืบหน้าไปร้อยละ ๓๕ โดยส่วนของโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ ส่วนงานสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการติดตั้งชั้นเชิงกลอนและเรือนยอดบุษบกทั้ง ๙ องค์แล้วเสร็จ พระที่นั่งทรงธรรมโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ศาลาลูกขุน ๑ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๔๐ ส่วนศาลาลูกขุน ๒ ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๓๕ ทับเกษตรและทิม ภาพรวมคืบหน้าร้อยละ ๑๘ ด้านพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐ พลับพลาหน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ พลับพลายกสนามหลวงโครงสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร https://web.facebook.com/prfinearts/?hc_ref=NEWSFEED]

จิตรกรรมฉากบังเพลิง อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนสีเก็บรายละเอียด
การเขียนสีเทวดานั่งรอบพระเมรุมาศ
การทดลองติดตั้งลวดลายบนหีบพระบรมศพจันทน์