“พช.ระยอง” จัดการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1  ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ระยอง จังหวัดระยอง

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดระยอง และมอบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงาน และบุคคลต้นแบบในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย  และหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยภาคเอกชน (บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)  โดยมี นายพิศ  นันทพูนพิพัฒน์  พัฒนาการจังหวัดระยอง กล่าวรายงานการจัดงาน

การนี้ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง องค์กรภาครัฐ /เอกชน และสื่อมวลชน ได้ให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว >> การจัดงานครั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่ออนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  ได้ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลการประกวดผ้าฯ โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน  6 รายและการเดินแบบแฟชั่นผ้าไทยผ้าอัตลักษณ์เอกลักษณ์ระยอง จากทีมงานมิสแกรนด์ระยอง จำนวนกว่า  20 สาวงาม

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565