ชวน “เยี่ยมยามเมืองจันทบูร” เมืองท่าทางประวัติศาสตร์ นำชมโดยอ.ศรีศักร วัลลิโภดม

ทิวทัศน์ภายในอ่าวจันทบูร ภาพวาดลายเส้นโดยซาบาติเยร์ จากรูปสเก๊ตช์ของมูโอต์

“จันทบูร” หรือ “#จันทบุรี” หัวเมืองใหญ่แต่โบราณของภูมิภาคตะวันออก ถือเป็นเมืองท่าส่งสินค้าของป่าชั้นดี เช่น ไม้ตะเคียน ไม้แดง ไม้ยาง ไม้หอม กฤษณา พืชสมุนไพรต่างๆ เช่นกระวานและโดยเฉพาะพริกไทย

เมื่อ “สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ” ฝ่าวงล้อมทัพพม่าในคราวสิ้นกรุงศรีอยุธยา พระองค์เลือกหัวเมืองทางตะวันออก เช่น ระยอง จันทบูร และตราดที่มีฐานกำลังของผู้คนจำนวนมากที่ไม่ถูกผลกระทบจากการล้อมกรุงฯ เป็นที่มั่นเพื่อกลับสู่การกู้บ้านเมืองที่ล่มสลายไปแล้ว

มรดกตกทอดทางวัฒนธรรมแห่งจันทบูรจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษายิ่งนัก

เชิญชวนร่วมกิจกรรมใหม่ของ มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ นำชมสาระทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี โดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ์ ทรงศิริ

วันเสาร์ที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 และวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 นี้
***ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 6,500 บาท***

สอบถามข้อมูลตารางโปรแกรมแต่ละวันและรายละเอียดการจองอื่นๆ ได้ที่เบอร์ 086-644-4321 หรืออีเมล [email protected]

กรอกใบสมัครที่ https://goo.gl/forms/0lP2PzFnZdAZtUqO2

โปรดส่งใบสมัครและหลักฐานการโอน ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562