โครงการบรรยายสาธารณะ “พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา”

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายสาธารณะ (และฝึกอบรม) Public Lectures (and Training Program)

พระเจ้าตากสินมหาราช – การกู้บ้านกู้เมือง และความสัมพันธ์กับล้านนา King Taksin the Great of Thonburi and His Relations with Lanna

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 / Friday 23 February 2018 ณ ห้องโอฬารโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง / Lampang Rajabhat University

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ลงพื้นที่ภาคสนาม วัดพระธาตุลำปางหลวง- พระธาตุวัดปงยางคก บ้านของหลุยส์ ที.เลียวโนเวนส์ – บ้านนายห้างป่าไม้บริษัทแองโกลสยาม

วิทยากร ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://goo.gl/YorCm1
แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม : https://goo.gl/GT5r9i

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตสุนี 02-424 5768 หรือ อีเมล [email protected]          และที่เพจ Textbooks Foundation – มูลนิธิโครงการตำราฯ