ค้นพบกล่องบรรจุ “สรีรธาตุ” พระพุทธเจ้าในชุมชนจิงฉวน ‘จีน’

(ภาพ-Chinese Cultural Relics)

ค้นพบกล่องเซรามิกพร้อมจารึกภาษาจีนระบุว่า เป็นกล่องบรรจุพระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนมากกว่า 2,000 ชิ้น พร้อมพระพุทธรูปเก่าแก่ปางต่างๆ กว่า 260 องค์ ในชุมชนจิงฉวน เขตปกครองจิ่งโจว ของจีน โดยทีมขุดค้นทางโบราณคดีนำโดย หง อู๋ นักวิชาการด้านโบราณคดีและโบราณวัตถุแห่งมณฑลกานซู สาธารณรัฐประชาชนจีน

นอกจากนี้ทีมนักโบราณคดีจีนยังค้นพบซากสิ่งปลูกสร้างซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนที่หลงเหลือของโบสถ์ มีการถอดความจารึกที่พบควบคู่กันได้ความว่า “ภิกษุหยุนเจียงและจื่อหมิงแห่งสำนักดอกบัว อันเป็นคณะสงฆ์แห่งวิหารมัญชุศรี ของวัดหลงซิง ในเขตปกครองจิ่งโจว ได้เก็บรวบรวมพระสารีริกธาตุมากกว่า 2,000 ชิ้น ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนที่เป็นฟันและกระดูก ของพระพุทธองค์ จากนั้นกลบฝังไว้ใต้โบสถ์มัญชุศรีของวิหารแห่งนี้” ระบุวันที่ประกอบพิธีกลบฝังไว้ด้วยว่าเป็นวันที่ 22 มิถุนายน ตรงกับปี ค.ศ.1013 หรือเมื่อ 1004 ปีก่อนหน้านี้

ในจารึกไม่ได้เอ่ยถึงพระพุทธรูปจำนวนกว่า 260 องค์ ซึ่งฝังอยู่ใกล้กับกล่องบรรจุพระสรีรธาตุ ทีมขุดค้นไม่แน่ใจว่าพระพุทธรูปดังกล่าวถูกกลบฝังไว้พร้อมกับพระสรีรธาตุหรือไม่ รวมทั้งไม่ได้ระบุแน่ชัดลงไปว่า พระสรีรธาตุที่ค้นพบครั้งนี้เป็นพระสรีรธาตุของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ แต่ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ก่อนหน้านี้ มีทีมขุดค้นทางโบราณคดีจำนวนมากในจีน ขุดพบซากกระดูกมนุษย์พร้อมคำจารึกกำกับว่าเป็นสรีรธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งชิ้นส่วนกระโหลกศรีษะ ซึ่งขุดพบบรรจุไว้ในหีบทองคำที่หนานจิงด้วย

พระพุทธรูปเหล่านี้มีทั้งแสดงถึงพระพุทธเจ้าบางส่วนเป็นพระโพธิสัตว์ นอกจากนั้นยังมีพระอรหันต์ต่างๆ และยังมีที่แสดงถึงเทพต่างๆ ในสรวงสวรรค์ มีพระพุทธรูปจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นภาพแกะสลักนูนบนแผ่นศิลา มีคำจารึกประกอบหนึ่งในจำนวนนั้น ระบุวันกำกับไว้ว่าเป็นวันที่ 26 พฤษภาคม ตรงกับปี ค.ศ.571 ลงชื่อกำกับไว้ว่า “สาวกปี้ เซิ่งฉิง” มีข้อความบรรยายว่าแกะสลักพระพุทธรูปนี้ไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

แหล่งขุดค้นแห่งนี้พบครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2012 โดยชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงขณะกำลังขุดขยายเส้นทางเพื่อซ่อมแซมถนนหลักของหมู่บ้านกงฉี

อีกราว 1 ปีให้หลังจึงมีการขุดค้นทางโบราณคดีอย่างเป็นทางการในที่สุด