อ.ต.ก. จัดทัพสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า 22-26 นี้

ใกล้สิ้นปีนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ... ชวนชม ชิม ชอป สินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า พร้อมเปิดให้แวะชมศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ตลอด 5 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 22-26 .. นี้

ช่วงใกล้เทศกาลใหม่...’ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความสุขปี 2567 จัดงาน ... สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ครั้งที่ 2 ดึงสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงจากเกษตรกรตัวจริงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมผนึกกำลังจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาจัดจำหน่ายในราคาคุ้มค่าเพื่อมอบเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่า เผื่อว่าลูกหลานบ้านไหนอยากนำไปฝากญาติผู้ใหญ่หรือจะกลับไปกินเองที่บ้านก็ย่อมได้

พร้อมกันนี้...’ ยังชวนเยี่ยมชม ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทยที่กำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นสถานที่รองรับการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงแห่งใหม่ใจกลางเมือง และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอีกแห่งของกรุงเทพฯ อีกด้วย

ปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการ อ... เผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้และเพิ่มเงินในกระเป๋าให้เกษตรกร จึงมอบหมายให้ อ... ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย

เป้าประสงค์ของศูนย์แสดงสินค้าฯคือ ต้องการให้เกษตรกรได้มีช่องทางการตลาดนำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจำหน่ายถึงผู้บริโภคได้โดยตรงภายใต้มาตรฐานการรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง หรือใช้เป็นช่องทางสำหรับการเจรจาทางธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก ทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาคุ้มค่า สะดวก รวดเร็ว และเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายและส่งออกไปถึงระดับโลกได้ด้วย

เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมภายใต้ยุทธศาสตร์การตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรฯ ด้วยการคัดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนปณิธาน ปิดท้าย

                              

ความพิเศษของงาน... สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL ครั้งที่ 2’ คือ รวบรวมสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า กว่า 25 ร้านค้า อาทิ

 • กรมปศุสัตว์ จำหน่าย นมแพะอัดเม็ด นมแพะพาสเจอไรซ์ โยเกิร์ตโฮมเมด ชีสนมแพะ วาฟเฟิลนมแพะ น้ำนมข้าวโพด
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (...) จำหน่าย น้ำมันงา น้ำมันรำข้าวสกัดเย็นกล้วยฮ๊อมหอม ผลไม้ฟรีซดราย กระเทียมดำ ลำไยอบแห้งสีทอง นมและเมล็ดแมคาเดเมีย กาแฟถ้ำสิงห์โรบัสตา ข้าวซอยพร้อมรับประทาน เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา
 • กรมประมง จำหน่าย กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเสียบ ปลาข้าวสาร ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ
 • กรมวิชาการเกษตร จำหน่าย กระเป๋า กระเช้า กระบุง เสื่อ ข้าวสังข์หยด แป้งสาคูต้น
 • กรมหม่อนไหม จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น้ำมันเบอร์รี แยมมัลเบอร์รี กระเช้าส่งความสุข
 • กรมพัฒนาที่ดิน จำหน่าย พืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง สาธิตเครื่องล้างผัก
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จำหน่าย พริกไทยจันทบุรี
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำหน่าย กุ้งแห้ง กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ... จำหน่าย ข้าวสาร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และปลาหางนกยูง
 • กองธุรกิจข้าว จำหน่าย ข้าวสาร
 • บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด จำหน่าย เนื้อวัวราคาพิเศษ ผัก ไข่อินทรีย์และเบเกอร์รี 
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูปบ้านหนองคล่อ.พิจิตร จำหน่าย ผลไม้อบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน .พังงา จำหน่าย ผลไม้ และธัญพืชอบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนแตงเมล่อนบ้านทุ่ง หมู่ 4 .สุพรรณบุรี จำหน่าย เมลอนสด
 • สวนขยันกิจ.ปราจีนบุรี จำหน่าย ส้ม ขนุน มะละกอ
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่าย นมโคแท้ 100%

นอกจากนี้ยังมีบริการรับส่งสินค้า จากไปรษณีย์ไทยมาให้บริการถึงที่ และยังมีกิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชันจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อส่งความสุขไปยังเกษตรกร และประชาชนตลอด 5 วันเต็ม

พบกับ... สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL’ ครั้งที่ 2 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ตลาด ... ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 . บนถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช และเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นด้วยรถสาธารณะ หรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีกำแพงเพชร ทางออกที่ 3