อ.ต.ก. ส่งความสุขปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 – 26  ธ.ค.

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (...) เชิญจับจ่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจากเกษตรกร ทั้งของกินของใช้ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าภายใต้หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การันตีสินค้าเกษตรคุณภาพสูงจาก ... มาจำหน่ายในราคาที่คุ้มค่า โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ในงาน... สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ครั้งที่ 2  พร้อมเปิด Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง ศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ให้ประชาชนมา ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรคุณภาพ และรับของสมนาคุณฟรี สุขใจไปกับ ... ระหว่างวันที่ 22 – 26  .. นี้ เวลา 10.00 – 19.00 . บริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง 

นายปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (...) เผยว่า ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้มอบหมายให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ อ...ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรไทย โดยจัดตั้งเป็นศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ให้เป็นศูนย์กลางอาหารและสินค้าเกษตรคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร มีช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานรองรับสินค้าเกษตรคุณภาพสูง พร้อมทั้งยังเป็นแหล่งเจรจาธุรกิจ ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตกับผู้บริโภคและผู้ส่งออก รวมถึงเป็นจุดหมายของนักธุรกิจต่างชาติที่ต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าภายใต้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูง จาก อ... อีกทั้งยังสามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรคุณภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และสินค้าเพื่อการส่งออกของประเทศไทยให้ไปถึงระดับนานาชาติ โดยใช้ยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  การตลาดนำการผลิตคัดสรรสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพทำการตลาดผ่านช่องทาง Offline และ Online ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

โดยภายในงานมีร้านค้าจากเกษตรกรเข้าร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพสูงกว่า 25 ร้านค้า ได้แก่

 • กรมปศุสัตว์ จำหน่าย นมแพะอัดเม็ด นมแพะพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ตโฮมเมด ชีสนมแพะ วาฟเฟิลนมแพะ น้ำนมข้าวโพด
 • สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (...) จำหน่าย น้ำมันงา,น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น,กล้วยฮ๊อมหอม,ผลไม้ฟรีซ
  ดราย,กระเทียมดำ,ลำไยอบแห้งสีทอง,นมและเมล็ดแมคคาเดเมีย,กำแฟถ้ำสิงห์โรบัสต้า,ข้าวซอยพร้อมทาน,เครื่องดื่มสมุนไพรตรีผลา
 • กรมประมง จำหน่าย กะปิ กุ้งแห้ง กุ้งเสียบ ปลาข้าวสาร ปลาจิ้งจั้งอบกรอบ
 • กรมวิชาการเกษตร กระเป๋า กระเช้า กระบุง เสื่อ ข้าวสังข์หยด แป้งสาคูต้น
 • กรมหม่อนไหม ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม น้ำมัลเบอร์รี่ แยมมัลเบอร์รี่ กระเช้าส่งความสุข
 • กรมพัฒนาที่ดิน จำหน่าย พืชผักและผลไม้เกษตรอินทรีย์คุณภาพสูง สาธิตเครื่องล้างผัก
 • สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระกียรติฯ จำหน่าย พริกไทยจันทบุรี
 • กรมส่งเสริมสหกรณ์ จำหน่าย กุ้งแห้ง กุ้งขาวแช่แข็ง อาหารทะเลแช่แข็ง
 • ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ... จำหน่าย ข้าวสาร พร้อมแจกเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยอินทรีย์ และ ปลาหางนกยูง
 • กองธุรกิจข้าว จำหน่าย ข้าวสาร
 • บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด จำหน่าย เนื้อวัวราคาพิเศษ ผัก ไข่อินทรีย์และเบเกอร์รี่
 • วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองคล่อ.พิจิตร จำหน่าย ผลไม้อบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาตำหนอน.พังงา จำหน่าย ผลไม้ และธัญพืชอบแห้ง
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสวนแตงเมล่อนบ้านทุ่ง หมู่ 4 .สุพรรณบุรี จำหน่าย เมล่อนสด
 • สวนขยันกิจ .ปราจีนบุรี จำหน่าย ส้ม ขนุน มะละกอ
 • องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จำหน่าย นมโคแท้ 100%

นอกจากนี้ภายงานในยังมีบูธจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดให้บริการแพลตฟอร์มพร้อมสั่งพร้อมส่งอีกด้วย

                

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (...) จึงขอเชิญชวนประชาชน ชม ชิม ช้อป สินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพพรีเมี่ยมแห่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร ในงาน... สินค้าเกษตรคุณภาพสูง ORTORKOR SELECT THAILAND BEST AGRICULTURAL” ในครั้งที่ 2  พร้อมกิจกรรม Open House ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางในการจัดแสดงสินค้าเกษตรคุณภาพสูงแห่งใหม่ใจกลางเมือง  และเป็นจุดมุ่งหมาย (Destination) ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการและเกษตรกร การสาธิตผลิตภัณฑ์ การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไหม มินิคอนเสิร์ต และช่วงโปรโมชั่นจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ เพื่อส่งความสุขไปยังเกษตรกร และประชาชน จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่าง วันที่ 22 – 26  ธันวาคม 2566  นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 .  ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง (Thailand Best Agricultural Showroom) ถนนกำแพงเพชร ก่อนขึ้นทางพิเศษศรีรัช  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตลาด อ... จตุจักรกรุงเทพมหานคร

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100095393588926 

LINE Official Account : https://lin.ee/ufIaIO9

Google map : https://goo.gl/maps/657fa8xAuJAYYtZT9

Facebook

 

 

 

 

 

LINE Official Account