งานภูมิสถาปัตย์ พระเมรุมาศ รัชกาลที่ ๙ : อธิบดีกรมศิลปากรลงมือปลูกต้นมะม่วงมหาชนกและหญ้าแฝก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจติดตามความคืบหน้างานภูมิสถาปัตยกรรมประกอบพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้ลงมือปลูกต้นมะม่วงมหาชนกและหญ้าแฝกลงในพื้นที่ ณ บริเวณด้านนอกเขตราชวัตรด้านทิศเหนือ

[ขอบคุณภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]