สาวกลัทธิวีแกน “คอสฯ เป็นบาร์บีคิว” ประณามการบริโภคเนื้อสัตว์

นักกิจกรรมทาเนื้อตัวเลียนแบบเนื้อบาร์บีคิวนอนบนโต๊ะ ในงานที่จัดโดยวีแกนอิมแพคต์เพื่อประณามการบริโภคเนื้อสัตว์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ในกรุงปารีส (AFP PHOTO / BERTRAND GUAY)

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม) นักกิจกรรมกลุ่มวีแกนอิมแพคต์ (Vegan Impact) ผู้ยึดถือลัทธิวีแกน (veganism – หมายถึงลัทธิของผู้ที่ไม่บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิด รวมไปถึงไข่ หรือนมด้วย) ได้จัดกิจกรรมขึ้นในกรุงปารีส โดยใช้การแสดงที่น่าหวาดเสียด้วยหวังกระตุ้นเตือนให้ผู้คนเลิกการบริโภคเนื้อสัตว์

เพื่อให้คนหันมาใช้ชีวิตแบบวีแกนซึ่งงดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ในทุกกรณีไม่ว่าจะเอามาเป็นอาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, ความบันเทิง หรือกิจกรรมอื่นใดในชีวิตประจำวัน นักกิจกรรมได้จัดให้นักแสดงแต่งแต้มสีสันบนเนื้อตัวเลียนแบบเนื้อสัตว์ที่ถูกนำมาย่างนอนแผ่บนเขียงยาว ขณะที่ “มือเชือด” ก็ตั้งท่าเตรียมที่จะแล่เนื้อบาร์บีคิวเนื้อคน เรียกความสนใจจากคนเดินถนนในเมืองหลวงของฝรั่งเศส

ทั้งนี้ การเผยแผ่ของลัทธิวีแกนมาพร้อมกับกระแสตื่นตัวกับการปกป้องสิทธิสัตว์ ซึ่งขยายขอบเขตไปจากสัตว์เลี้ยงที่ถูกอ้างว่าเป็นเพื่อนมนุษย์อย่างหมาหรือแมว ไปจนถึงสัตว์ทุกชนิด แต่กระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็เคยออกมาเตือนถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารวีแกนว่าจะก่อให้เกิดปัญหาการขาดสารอาหาร และความเสี่ยงอื่นๆ ต่อสุขภาพในระยะยาว รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็ได้ตั้งมาตรฐานการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนว่าจะต้องมีนมเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารเสมอด้วย (Havard Magazine)