๒๕๐ ปีสิ้นกรุงศรีอยุธยา เปิดกรุอ่าน “คำให้การขุนหลวงหาวัด”

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๐

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๐ ชวนท่านมาอ่าน เปิดกรุคำให้การขุนหลวงหาวัด หลักฐานประวัติศาสตร์บอกเล่าสมัยอยุธยา ที่สูญหายจากการรับรู้ของคน เป็นเวลากว่า ๑๐๐ ปี หลังเสียกรุงครั้งที่ ๒ เพิ่งปรากฏตัวขึ้นช่วงรัฐสยามใหม่

หลักฐานชุดความรู้ที่ย้อนแย้งแนวคิดเก่า และส่งอิทธิพลไม่น้อยต่องานเขียนของนักประวัติศาสตร์ในยุคต่อมา อาทิ งานพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว งานพระนิพนธ์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และยังมีข้อถกเถียงมากมายหลายประเด็น ที่รอให้ท่านมาเรียนรู้ไปด้วยกัน

รวมทั้งบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  • สถานที่สวรรคตพระนเรศวร เวียงแหงจริงหรือ?
  • รัชกาลที่ ๕ ทรงวิตกเมื่อพม่าเสียเมือง
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับวิวัฒนาการของสังคมไทยในรอบร้อยปี
  • มะปราง มะยงชิด มะยงห่าง และกาวาง อะไรเป็นอะไรในวงเครือญาติ