๑๐๐ ปีจุฬาฯ – ๑ ศตวรรษสถานศึกษาเพื่อการปฏิรูปสยาม

ปกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2560
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมีนาคม 2560

 

ชวนให้ท่านมาอ่าน กำเนิดและพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของสยาม

จากโรงเรียนมหาดเล็ก ที่เตรียมความพร้อมเบื้องต้นเพื่อเป็นขุนนาง สู่การสถาปนาเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เส้นทางผ่านมา ๑๐๐ ปี ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและเหตุการณ์

ผ่านหนาวผ่านร้อนและประสบการณ์นานา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างสิ่งใดไว้บ้าง

ขอเชิญอ่านหลายบทความในเล่มนี้