เปิดหลักฐานใหม่! พระเจ้าตากสินไม่ได้ “หนี” ไปเมืองจันท์ แต่ไปตามคำสั่ง ราชสำนักอยุธยา!!!

ปกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศิลปวัฒนธรรรม ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ชวนไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับ “พระเจ้าตากสิน” เมื่อหลักฐานฮอลันดายืนยันว่า พระองค์ไม่ได้ทรงละทิ้งหน้าที่เพื่อเอาตัวรอด แต่เป็นการปฏิบัติตาม “รับสั่ง” ราชสำนักอยุธยา

หากหนีราชการ, เป็นกบฏ ไหนจะมี “พระราชอาคันตุกะ” เชื้อสายเจ้านายเขมรร่วมเดินทางไปช่วยประสานกับราชสำนักกัมพูชา ไหนเลยเจ้าเมืองนครนายกจะให้การสนับสนุนพระเจ้าตากสินที่ขณะนั้นทรงเป็นเพียงเจ้าเมืองชายขอบ

และบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • ในหลวงมีรับสั่งให้อนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมอญ
  • ความงดงามแห่ง “ฉากบังเพลิง” กับ “สัญลักษณ์” ในงานพระเมรุมาศ
  • เรื่องเล่าจากเหมืองดีบุก : การเมืองชายแดนใต้ ยุคล่าอาณานิคม
  • ๑๐๐ ปีที่รัสเซียไร้ซาร์ ตอน “ภาพที่หายไป”