สมาชิกคณะราษฎร กับอนุสรณ์แห่งชีวิตและผลงาน

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับมิถุนายน 2560

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ชวนกันค้นหาข้อมูลประวัติศาสตร์ “ประชาธิปไตย” ของชาติ

กับหนังสืออนุสรณ์ของ ทหาร-พลเรือน ผู้ร่วม “ปฏิวัติ ๒๔ มิ.ย. ๒๔๗๕”

เขียนโดยตนเอง หรือบุคคลใกล้ชิด

ที่ให้เห็นเหตุจูงใจที่เข้าร่วมการปฏิวัติ, สถานการณ์ในวันก่อการ,

วิถีชีวิตของแต่ละท่าน ฯลฯ

ซึ่งเป็นอีกหน้าของประชาธิปไตยจากมุมของคนในและผู้ใกล้ชิด

และบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • การรักษาพระเกียรติยศของเจ้านาย หลังสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  • วาระสุดท้ายและปริศนาเรือนตายของสุนทรภู่
  • ชีวิตราชทูตไทย ตั้งแต่สมัย “โยนหินถามทาง”
  • ปอยออกหว่า : บุญจองพาราแบบชาวไต