ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ สิงหาคม 2559

“จอมพลจอมลาออก” ?!

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม ๒๕๕๙
ชวนไปดูลีลาของ “จอมพลจอมลาออก”
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ที่ชอบบอกว่าจะ “ลาออก” เป็นประจำ
เพราะสำหรับ จอมพล ป. การ “ลาออก” ไม่ใช่แค่การสมัครใจพ้นจากงานในหน้าที่ แต่คือ “กลยุทธ์ทางการเมือง” ที่ใช้ลองใจผู้คน, วัดใจพวกพ้อง, ทดสอบความภักดี ฯลฯ

“การลาออกแต่ไม่ยอมออกของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486” โดย พีระ เจริญวัฒนนุกูล คือบทความที่นำเสนอวิเคราะห์เอกสารหลักฐานชั้นต้นในประเด็นนี้

จอมพล ป. เป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุด
16 ธันวาคม 2481 – 6 มีนาคม 2485
7 มีนาคม 2485 – 1 สิงหาคม 2487
8 เมษายน 2491 – 23 มีนาคม 2492
24 มิถุนายน 2492 – 29 พฤศจิกายน 2494
29 พฤศจิกายน 2494 – 6 ธันวาคม 2494
6 ธันวาคม 2494 – 23 มีนาคม 2495
24 มีนาคม 2495 – 26 กุมภาพันธ์ 2500
21 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500
รวม 8 สมัย ๑14 ปี 11 เดือน 18 วัน
นี้คือความไม่ธรรมดาทางการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม