พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ 1 กับการเมืองไทยสมัยคณะราษฎร

ศิลปวัฒนธรรม ธันวาคม ๒๕๖๒ เชิญติดตามอ่าน
“พระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ ๑” กับการเมืองไทยสมัย “คณะราษฎร”

ทำไมคณะราษฎรจึงเลือกพระพุทธสิหิงค์?

ตั้งแต่พิธีสมโภชรัฐธรรมนูญจำลองประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เบื้องหน้าพระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ ๑

การเลือกพระพุทธสิหิงค์ รัชกาลที่ ๑ เป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดที่คณะราษฎรสร้างขึ้น

“คณะราษฎร” ก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้มาเป็นพระประธาน “วัดที่คณะราษฎร” สร้างขึ้นใหม่

แล้วทำไมสุดท้ายพระพุทธสิหิงค์จึงกลับไปวังหน้าตามเดิม

พระพุทธรูปองค์หนึ่ง กับคณะบุคคลที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร? ไม่ติดตามไม่ได้แล้ว

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ
• สำเพ็ง : กำเนิด ความสำคัญ และความผูกพันในร่มพระบารมี
• State Visit ครั้งแรกในรัชกาลที่ ๙ ที่สถานทูตไทย ณ กรุงไซ่ง่อน
• ไทยได้ดินแดนคืนสมัย จอมพล ป. “เป็นรางวัล” จากญี่ปุ่น!
• พยุหยาตราทางชลมารคในราชสำนักพม่า : คติ ตำนาน และประวัติศาสตร์สังเขป