ปัญหาการขยายอำนาจรัฐสยามในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์

ปกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ชวนท่านมาติดตาม “การขยายอำนาจของรัฐสยาม” จากบทความเรื่อง “การแผ่ขยายอำนาจของรัฐสยามในสมัยธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์” โดย ศาสตราจารย์โคะอิสุมิ จุงโกะ แปลโดย อาทิตย์ เจียมรัตตัญญู

บทความชิ้นนี้มุ่งตอบคำถามว่ารัฐสยามสถาปนาตนเองขึ้นใหม่และแผ่ขยายอิทธิพลเหนือดินแดนที่ครอบคลุมอาณาจักรลาวต่างๆ ทางตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือตลอดจนคาบสมุทรมลายูทางตอนใต้ได้อย่างไร

เหตุการณ์รอยต่ออันสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง!! กับภารกิจของพระมหากษัตริย์สยามในการสถาปนาราชธานีใหม่ และการแผ่ขยายอำนาจ

จากกรุงธนบุรี สู่กรุงเทพฯ มีกระบวนการสร้างอันน่าสนใจ เช่น ซื้อสินค้าแรงงาน และความจงรักภักดี การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการทำสงคราม ฯลฯ  ที่รอให้ท่านมาเรียนรู้ไปด้วยกัน

พร้อมบทความที่น่าสนใจอื่นๆ

  • น. ณ ปากน้ำ ศิลปินแห่งชาติกับการสร้าง “ศิลปะไทย”
  • รักในสังคมศักดินา มองผ่าน “โลกมายา” ของเกาหลี
  • สถาปัตยกรรมฝรั่งในบางกอก กับชีวิตลุ่มๆ ดอนๆ ของผู้สร้าง
  • ที่เรียกว่า “แกงบวน” คืออะไร? แล้วทำไมต้อง “บวน”?