ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ เมษายน 2559

เรื่องราวของพระเจ้าตากสินยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้หลังการสวรรคตของพระเจ้าตากสินยังมีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่มาก

เรื่องราวของพระเจ้าตากสินยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้หลังการสวรรคตของพระเจ้าตากสินยังมีประเด็นที่ชวนสงสัยอยู่มาก
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนเมษายน 2559 นำเสนอ
เหตุการณ์หลังกรณีสวรรคตของพระเจ้าตากสิน
เมื่อรัชกาลที่ 1 ขุดหีบศพพระเจ้าตากสินหลังสวรรคตได้ 2 ปีขึ้นมา “เผา”
หรือเพราะพระเจ้าตากสินยังไม่สวรรคต?
บุคคลที่ถูกสำเร็จโทษที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์
ไม่ใช่พระเจ้าตากพระองค์จริง?
ร่วมเปิดมุมมองไขข้อสงสัยเรื่องราวของพระเจ้าตากสิน
พร้อมบทความที่น่าสนใจอื่นๆ
• พระนเรศวร
สวรรคตที่เวียงแหงจริงหรือ?
• 100 ปี รถไฟสายลำปาง-กรุงเทพฯ
ประวัติศาสตร์ของความเฟื่องและความเสื่อม
• “พระยาละแวก” ตี “เมืองเพชรบุรี”
ตีทางไหน?
• จาก “ซาแต๊ปึ่ง”
ถึง “ข้าวพระรามลงสรง”