ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ มกราคม 2559

“ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับต้อนรับปีใหม่
ผ่านบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง และงานเลี้ยงที่สนุกสนานแล้ว
กิจกรรมต่อไปที่หลายๆ คนทำในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้น
อ่านคำทำนายของโหรคนดัง, ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพร,
ดูหมอ, สอบถามจากร่างทรง ฯลฯ
เพราะความกังวลว่าปีใหม่ที่มาถึงจะเป็นอย่างไร
“ศิลปวัฒนธรรม” ฉบับเดือนมกราคม จึงเชิญชวนท่านติดตาม
เรื่องราว “ร่างทรง” ตัวกลางระหว่างเทพ/วิญญาณ กับมนุษย์
ที่สัมพันธ์กับวิกฤติบ้านเมือง
และเป็นปัญหาของประเทศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ
• “ภาพล่องหน” รัชกาลที่ ๕ ในสารบบภาพร่างอย่างหวัด
• พระตะบอง ในฐานะหัวเมืองของไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์
• “ตัดนิ้วตัวเอง” วัฒนธรรมการประท้วงในอุษาคเนย์
• “ชลาคาร” วิหารใต้พิภพในอินเดีย