นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับมกราคม 2560

ปกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือนมกราคม 2560

ชวนท่านมาติดตาม ภารกิจของ “วันรัฐธรรมนูญ” วันหยุดที่สำคัญยิ่งบนปฏิทินสยามในอดีต!! กับภารกิจการสร้างพลเมืองในระบอบใหม่ ที่เลื่อมใสรัฐธรรมนูญในฐานะกฎหมายสูงสุดของประเทศ

กับบทความ “งานฉลองรัฐธรรมนูญ : มหกรรมแห่งชาติของคณะราษฎร” โดย ภูริ ฟูวงศ์เจริญ อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

งานฉลองวันรัฐธรรมนูญในยุคแรกๆ

จึง “จัดหนัก”  ทั้งรัฐพิธี ศาสนพิธี กิจกรรม เช่น ประกวดนางงาม แสดงสินค้าอุตสาหกรรม ฯลฯ

และ “จัดเต็ม” จากลานพระบรมรูปทรงม้า-สนามหลวง ท่าราชวรดิฐ-แยกสะพานมอญ

จัดงานกัน ๕ วัน ๕ วัน ทั้งกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ๓ วันติดต่อกัน

พร้อมบทความน่าสนใจอื่นๆ

  • พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์
  • เบื้องหลังทฤษฎีสมคบคิดตั้งสยามเป็นรัฐกันชน
  • จำปามอญ จำปาขอม จำปาลาว กับลั่นทมสยามและลีลาวดี
  • ตามทางทัพสยามคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ จากสระบุรีถึงนครราชสีมา