ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ พฤษภาคม 2559

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับ พฤษภาคม 2559 เสนอ

บทวิเคราะห์ “ฐานะพระสังฆราชกับอำนาจพระสงฆ์ไทย” จากการปกครองแบบ “สังฆะ” สู่การปกครองแบบรวบอำนาจสู่ศูนย์กลาง ในบทความ “วาทกรรมอำนาจพระสงฆ์ไทยว่าด้วยสังฆราช” โดย ธีระพงษ์ มีไธสง

ปัญหาและข้อวินิจฉัยเรื่องพระเศียรองค์ใหญ่ในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน จะใช่ “พระศรีสรรเพชญ์” หรือไม่ ติดตามได้ในบทความ “พระเศียรองค์ใหญ่ในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน : พระเศียรพระศรีสรรเพชญ์” โดย รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล

“ที่ดินจุฬาฯ เกือบกลาย เป็น นครโสเภณี” ที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน “นครโสเภณีหรือเมืองมหาวิทยาลัย” โดย บัณฑิต จุลาสัย และ รัชดา โชติพานิช

“ความสุขทุกข์ในราชสำนักสยามของหม่อมแคทยา” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ชีวิตของหม่อมชาวรัสเซียที่แต่งเข้าราชสำนักสยามโดยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงรับทราบ

บทวิเคราะห์ ละครย้อนยุค “บุญผ่อง” เรื่องราวชีวประวัติของคนธรรมดาที่ไม่ยืนตามเรื่องเล่ากระแสหลักในความทรงจำทางการ ในบทความเรื่อง “สงครามโลกครั้งที่ ๒ ในอัตชีวประวัติทางโทรทัศน์เรื่อง บุญผ่อง : ความทรงจำโต้กลับกับความทรงจำข้ามชาติ” โดย นัทธนัย ประสานนาม