ทำไมรัชกาลที่ ๖ ทรงจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒ ครั้ง?

ศิลปวัฒนธรรม เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อศึกษาพระบรมราชกุศโลบายใน “รัชกาลที่ ๖” เรื่อง เบื้องหลัง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ ๒” นับเป็นครั้งแรกที่เชิญประมุขประเทศต่างๆ, ราชทูตพิเศษ ฯลฯ มาเป็นแขกเมือง ให้เจ้านายฝ่ายหน้า-ฝ่ายในของไทย ทรงรับรองเจ้านายจากต่างประเทศ เพื่อให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของสยามที่เสมออารยประเทศ หลังจากสมัยรัชกาลพระพุทธเจ้าหลวงที่ต้องเผชิญกับการล่าอาณานิคมของยุโรปมาแล้ว…

และบทความน่าสนใจอื่น
• หมายรับสั่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
• รัชกาลที่ ๕ กับต้นไม้ที่โปรดให้ปลูก
• ความรักและผู้หญิง ในมุมมองของยาขอบ
• คำว่า “จีน” มาจากไหน?