คริสต์ศาสนาในมโนทัศน์ของสุนทรภู่

คริสต์ศาสนาในมโนทัศน์ของสุนทรภู่ 

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับสิงหาคม 2562 ชวนไปดูภาพสะท้อนบ้านเมืองต้นกรุงรัตนโกสินทร์ และความรู้สึกลึกๆ ของผู้คนที่อยากให้ศาสนาพุทธและคนไทยมีชัยชนะเหนือชาวตะวันตกบ้าง จากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี

เมื่อสุนทรภู่จินตนาการให้ศรีลังกาเมืองขึ้นอังกฤษ เป็นเมืองลังกา” สร้างนางละเวงเป็นผู้นำสตรีของประเทศ เช่นเดียวกับควีนส์วิกตอเรีย โดยสุนทรภู่ยังเรียกตัวละครฝ่ายลังกาว่าเป็นฝรั่งอังกฤษ” และเรียกตัวละครฝ่ายพระอภัยมณีว่าไทย ตลอดเวลา แต่เลี่ยงใช้เข้ารีตไทย แทนศาสนาพุทธและศาสนาข้างฝรั่งแทนศาสนาคริสต์” 

พระอภัยมณีจึงมีกลิ่นอายของชาตินิยม และท่าทีต่อต้านฝรั่ง” 

และบทความน่าสนใจอื่น ๆ

  • ธรรมเนียมการพระราชทานพระสุพรรณบัฏ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  • เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) ปราชญ์อีสาน และ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ปราชญ์เมืองพะยาว
  • โรงเรียนรบ : ที่มั่นสุดท้ายของพระยาทรงสุรเดช 
  • ยำเห็ดตับเต่า สูตรชาวบ้านคลองมหาสวัสดิ์