การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศิลปวัฒนธรรม ฉบับตุลาคม ๒๕๖๒ ร่วมบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติอีกครั้ง

การเสด็จฯ กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีสำคัญที่มีแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่ครั้งนี้จะมองจากสายตาของชาวต่างชาติ ผ่านบันทึกข้อมูลของโปรตุเกส, ฮอลันดา, สเปน, ฝรั่งเศส ฯลฯ

รวมโขนเรือพระราชพิธี ครุฑ-นาค-หงส์ สัญลักษณ์ของเทพเจ้าพราหมณ์ฮินดู ที่เชื่อมโยงกับคติเรื่องโลก จักรวาล และพระเจ้าแผ่นดิน

และบทความน่าสนใจอื่นๆ
• โลกการเมือง ในพระราชพิธีสิบสองเดือน
• “ตามหาแชงกรี-ลา” เป้าหมายสุดท้ายของนักล่าเมืองขึ้น
• ตำรวจพลร่ม ไม่ใช่ของอธิบดีเผ่า!