สำเร็จโทษกรมหลวงรักษรณเรศรและประหารชีวิตบ่าว 3 คน

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ของ เจ้าพระย … อ่านเพิ่มเติม สำเร็จโทษกรมหลวงรักษรณเรศรและประหารชีวิตบ่าว 3 คน