เมืองหลวงใหม่ ฝันที่เอื้อมไม่ถึงของ จอมพล ป.

ปัญหาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพฯ อย่างไรก็คงไม่จบลงที่ผู้ว่า … อ่านเพิ่มเติม เมืองหลวงใหม่ ฝันที่เอื้อมไม่ถึงของ จอมพล ป.