เหี้ยเป็นสัตว์ที่คนรังเกียจทำไมสมุทรปราการมีแม่น้ำ-วัด-อำเภอชื่อ“[บาง]เหี้ย”

“เหี้ย” ในสายตาคนไทยส่วนใหญ่ถือว่าเป็นสัตว์อัปมงคลยิ่ง … อ่านเพิ่มเติม เหี้ยเป็นสัตว์ที่คนรังเกียจทำไมสมุทรปราการมีแม่น้ำ-วัด-อำเภอชื่อ“[บาง]เหี้ย”