สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดโอกาสนายทุนจีน เข้ามามีอิทธิพลในภาคการเงินแทนนายทุนฝรั่ง

“…สงครามโลกครั้งที่ ๒ ได้ทำให้ ‘ทุนยุโรป’ ที่เคยมีอิทธิ … อ่านเพิ่มเติม สงครามโลกครั้งที่ 2 เปิดโอกาสนายทุนจีน เข้ามามีอิทธิพลในภาคการเงินแทนนายทุนฝรั่ง