เบื้องหลัง “รัฐประหารด้วยน้ำตา” พลโท ผิน ชุณหะวัณ ชวนจอมพล ป. ให้มาร่วมอย่างไร

เป็นที่ทราบดีว่า “รัฐประหาร 2490” รัฐประหาร … อ่านเพิ่มเติม เบื้องหลัง “รัฐประหารด้วยน้ำตา” พลโท ผิน ชุณหะวัณ ชวนจอมพล ป. ให้มาร่วมอย่างไร