บทบาทพลเมืองสยาม ในการปราบกบฏบวรเดช 2476

“คนไทยยังไม่พร้อมสำหรับประชาธิปไตย” นี่เป็นคำพูด ความคิ … อ่านเพิ่มเติม บทบาทพลเมืองสยาม ในการปราบกบฏบวรเดช 2476