ตลาดน้อย ที่ การะเกด จะไปสั่งทำ กระทะ

ตลาดน้อย (ตั้งอยู่ตรง M 12 อยู่ในกรอบสีน้ำเงิน) ภาพประกอบจาก แผนที่ภูมิสถานอยุธยา สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ โครงการประวัติศาสตร์ไทยสังเขป ฉบับมติชน 18 สิงหาคม 2553

ใน คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง  มีการจดบันทึกถึง ตลาดในเมือง อยู่ภายในกำแพงพระนครศรีอยุธยา “รวมเข้ากันทั้งสิ้นเปนตลาด ๖๑ ตำบล แต่ในจังหวัดกำแพงพระนครนั้นมีตลาดหกสิบเอดตลาด”

แอดมิน เลยนำบันทึกที่ว่าด้วย ตลาดน้อย มาให้อ่านกันครับ และ แถม ตลาดใหญ่ท้ายพระนคร อีกหนึ่งตลาด

เมื่ออ่านเสร็จแล้ว ก็จะเข้าใจว่าว่า ทำไมต้องไป ตลาดน้อย

ตลาดใหญ่ท้ายพระนคร
“ถนนย่านในไก่เชิงตภานประตูจีนไปถึงเชิงตะภานประตูในไก่ เปนตลาดใหญ่

มีตึกกว้าร้านจีนตั้งตึกทั้งสองฟากถนนหลวง

จีนไทยนั่งร้านขายของสรรพสิ่งของ เครื่องสำเภา เครื่องทองเหลืองทองขาว กระเบื้องถ้วยโถชามแพรสีต่างอย่างจีนแลไหมศรีต่างๆ เครื่องมือเหล็กแลสรรพเครื่องมาแต่เมืองจีนครบ

มีของรัปทานเปนอาหารแลผลไม้มาแต่เมืองจีน วาบรายในร้านขายที่ท้องตลาด

มีของสดขายเช้าเย็นสุกรเปดไก่ ปลาทเลแลปลาน้ำจืดปูหอยต่างๆ หลายอย่างพัน

เปนตลาดใหญ่ยวดยิ่งในกรุง ชื่อตลาดใหญ่ท้ายพระนคร อยู่ย่านในไก่ ๑”

ตลาดน้อย (ตั้งอยู่ตรง M 12 อยู่ในกรอบสีน้ำเงิน)
“ถนนย่านสามม้าตั้งแต่เชิงตภานในไก่กระวันออกไป จดถึงหัวมุมพระนครที่ชื่อตำบลหัวสาระภานั้น

จีนตั้งโรงทำเครื่องจังอับแลขนมแห้งจีนต่างต่างหลายชนิดหลายอย่าง

แลช่างจีนทำโต๊ะเตียงตู้เก้าอี้น้อยใหญ่ต่างต่างขายออกไป

ช่างจีนทำถังไม้ใส่ปลอกไม้แลปลอกเหล็ก ถังใหญ่น้อยหลายชนิด ขายชาวพระนครรับซื้อไปใช้ต่างนางเลิ้ง

แลทำสรรพเครื่องเหล็กต่างต่าง ขายแลรับจ้างตีเหล็กรูปพรรณ์ตามใจเชาเมืองมาจ้าง

แลมีตลาดขายของสดเช้าเย็น ในท้ายตลาดตั้งแต่หัวโรงเหล็กต่อไป จนถึงประตูช่องกุดท่าเรือจ้างข้ามไปวัดเจ้าพระนางเชิง ชื่อตลาดน้อยอยู่ในย่านบ้านสามม้า”

(จาก คำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรม เอกสารจากหอหลวง พิมพ์อยู่ใน แถลงงาน ประวัติศาสตร์ เอกสาร โบราณคดี ปีที่ ๓ เล่มที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๒)

ภาพประกอบจาก แผนที่ภูมิสถานอยุธยา สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ โครงการประวัติศาสตร์ไทยสังเขป ฉบับมติชน 18 สิงหาคม 2553

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป