“หลวงพ่อดำ” เศียรพระสมัยอยุธยา ที่วัดบุปผาราม

“หลวงพ่อดำ” วัดบุปผาราม

“หลวงพ่อดำ” พระเศียรพระพุทธรูปทำด้วยศิลาทรายแดง สมัยกรุงศรีอยุธยา หน้าตักกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ประดิษฐานอยู่ที่วิหารคด วัดบุปผารามวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

พระเศียรพระพุทธรูปนี้ บรรจุอยู่ภายในพระเจดีย์หลังพระวิหาร เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ ๒ พระเจดีย์ถูกระเบิด ทางวัดบุปผารามได้ทำการรื้อพระเจดีย์จึงได้พบพระเศียรพระพุทธรูปดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์วัดบุปผาราม http://www.watbuppha.org