เปิดหลักฐานการค้นพบ “ส้วม” เก่าที่สุดในไทย เป็นส้วมแบบไหน?

การทำธุระหนักหรือเบาในอดีต คนไทยมักใช้สถานที่ตามธรรมชาต … อ่านเพิ่มเติม เปิดหลักฐานการค้นพบ “ส้วม” เก่าที่สุดในไทย เป็นส้วมแบบไหน?