งดงาม “ตรีศูล” ของทูลพระขวัญรัชกาลที่ ๕ ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย

“ตรีศูล” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ส่งไปเป็นของทูลพระขวัญตอบแทนที่พระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย ส่งของทูลพระขวัญมาถวาย ปัจจุบันจัดแสดงที่ Weltmuseum Wien กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

“ตรีศูล” ลักษณะเป็นหลาวสามง่าม เรียกสั้นๆ ว่า “ตรี” ด้ามเป็นทองคำลงยาสี ตรงง่ามเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีมกรคายง่ามออกซ้าย ขวา ใบมีดเป็นงานคร่ำทอง

Weltmuseum Wien พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปิดปรับปรุงไปหลายปี เปิดให้เข้าชมได้เมื่อปลายปี 2560 ที่ผ่านมา

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Pakorn Kittitharo]