ธานินทร์ อินทรเทพ ผู้ร้อง “กิเลสมนุษย์” กับบทบาทในคณะ “สุเทพโชว์” ผุดเพลงหนังในตำนาน

สมัยมาจัดรายการ “มุมความสุข” ที่วิทยุศึกษาเมื่อปีสองปีก … อ่านเพิ่มเติม ธานินทร์ อินทรเทพ ผู้ร้อง “กิเลสมนุษย์” กับบทบาทในคณะ “สุเทพโชว์” ผุดเพลงหนังในตำนาน