วันพฤหัสที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564

ติดตามเรา

สโมสร

Covid-19 : เสียงสะท้อนคนเบื้องหลัง “New Normal” ในวงการบันเทิงไม่มีอยู่จริง!?

ในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19, โควิด-19) เริ่มระบาดในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นปีนี้ (2020) คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างต่างกัน ...

บันทึกเหตุการณ์ ลอบสังหารจอมพล ป. กระสุน-ยาพิษ ไม่ระคาย “จอมพลกระดูกเหล็ก”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม ผู้ที่ได้รับสมญาว่า "จอมพลกระดูกเหล็ก" เพราะรอดตายจากเหตุการณ์ลอบสังหาร 3 ครั้ง ในช่วง พ.ศ. 2477-2481 คือลอบยิง 2 ครั้ง และวางยาพ...

สร้อยราชทินนามพระราชาคณะในสมัยก่อน “บ่งถึงคุณลักษณะ คุณธรรมของผู้ได้รับ”

พระราชาคณะในสมัยก่อนนอกจากจะได้รับพระราชทานราชทินนามต้องด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือเฉพาะที่เช่น พระโบราณวัตถาจารย์ เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของเก่า หรือพระเข...

“แกงเนื้อพริกขี้หนู-ข้าวแช่” สูตรวังเทเวศร์ จากปากต้นเครื่องในวัง

ขึ้นชื่อว่าอาหารในวังแล้ว คนทั่วไปย่อมนึกถึงอาหารที่มีลักษณะส่วนผสมและรสชาติที่เฉพาะตัว ถึงจะเป็นเมนูอาหารที่สามัญชนจะรู้จักและได้ลิ้มรสกันเป็นปกติอยู...

ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล นิพนธ์ถึงร.6 “..พระองค์ทรงมีกรรมเสมือนเพ็ชร์น้ำหนึ่งที่ตกอยู่ในตม”

ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล ทรงเป็นพระอนุวงศ์ฝ่ายในเพียงองค์เดียวที่ได้มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยใกล้ชิด ได้ทรงรับพระมหากรุ...

สร้อยราชทินนามพระราชาคณะในสมัยก่อน “บ่งถึงคุณลักษณะ คุณธรรมของผู้ได้รับ”

พระราชาคณะในสมัยก่อนนอกจากจะได้รับพระราชทานราชทินนามต้องด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือเฉพาะที่เช่น พระโบราณวัตถาจารย์ เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของเก่า หรือพระเข...

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น เสวยพระกระยาหารใต้ร่มไม้กับคณะตามเสด็จ

ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ. 003 หวญ 8-2 ราวเดือนสิงหาคม ผู้บรรยาย (เอนก) เชื่อว่าเป็นภาพที่ฉายเมื่อ พ.ศ. 2449 ชุดเดียวกับภาพฉายใต้ร่มไผ่ แถบ...

4 มกราคม 2408 : พระราชพิธีโสกันต์เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (รัชกาลที่ 5)

ภาพดังกล่าวเป็นภาพพระราชพิธีโสกันต์เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) ในภาพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกา...